ضوابط و آیین نامه ها

پیوست ششم آیین نامه 2800

پیوست ششم آیین نامه 2800

در فصل چهارم این استاندارد ضوابط طراحی مهار لرزه اي اجزاي غیر سازه اي ساختمان ها بیان شده است. در این پیوست راهکارهایی براي طراحی و مهار لرزه اي اجزاي غیرسازه اي معماري ارائه شده است. رعایت جزئیات ارائه شده در این پیوست الزامی است ولی مهندس طراح می تواند از سایر راهکار ها، در صورتی که محاسبات مربوط به طراحی و مهار لرزه اي براساس ضوابط فصل چهارم انجام شود و اهداف این پیوست را برآورده نماید، استفاده کند.

دانلود پیوست ششم آیین نامه 2800

قبل از ارائه پیوست ششم آیین‌نامه 2800، تمرکز اصلی بر اجزای سازه‌ها بود ولی اکنون در زمان زلزله، خسارت‌های مرتبط با اجزای غیرسازه‌ای نیز مشهود است. بنابراین، پیوست جدید به عنوان پیوست ششم توسط مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی تدوین شد. این پیوست ششم شامل آزمایشات استاتیکی و مکانیکی بوده و پس از تصویب، تمام مراجع مرتبط ملزم به رعایت آن هستند. امروزه، ساختمان‌ها این ضوابط را رعایت می‌کنند.

پیوست ششم آیین نامه 2800 را می توانید از لینک درج شده در پایین صفحه دریافت نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *